مرکز درمانی اندیکا

خورنا: معاون پشتیبانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در شهرستان اندیکا دستور تخصیص اعتبار لازم برای خرید تجهیزات پزشکی مرکز درمانی این شهرستان را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از قلعه خواجه، ایرج حریرچی که همزمان با سفر رئیس جمهور همراه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خوزستان سفر کرده…