مرکز درمانی آموزشی امام خمینی اهواز

خورنا: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده فی مابین بیمارستان امام خمینی ره اهواز و نهاد کتابخانه های عمومی استان طرح ایستگاه مطالعه در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اهواز افتتاح شد. ستار بلدی مسئول درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی این مرکز با اشاره به اهمیت ایستگاه های مطالعه در…