مرکز ترک الکل

خورنا: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: وزش باد از سمت کارخانه خمیرمایه و الکل رازی به ندرت به سمت اهواز بوده و با این شرایط انتشار و انتقال بو به شهر منتفی است. نسیم صادقی اظهار کرد: سال گذشته تولید شکر در خوزستان حدود 380 هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود امسال این تولید به 480 هزار…
: فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تا به امروز نیز تنها به درخواست وزارت کشور مجوز مراکز ترک الکل را صادر نکرده‌ایم، اظهار کرد: مجوز این مراکز به پزشکان و متخصصان واجد شرایط و آموزش دیده ارائه می‌شود. به گفته وی بهزیستی قصد ندارد مجوز مراکز ترک الکل…