مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک

رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک:

خورنا – رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: با هدف تأمین نیاز شهروندان در بخش سلامت دهان و دندان مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک افتتاح شد. احمد مجیدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: دهان و دندان نقشی مهم و مؤثر در ارتقا شاخص های درمانی شهرستان دارد و تضمین کننده توسعه بستر سلامتی و بهداشت عمومی…