مرکز تحقیقات و مدیریت هوا و تغییرات اقلیمی خوزستان

خورنا: مرکز تحقیقات و مدیریت هوا و تغییرات اقلیمی خوزستان با حضور رئیس جمهور در شهرستان حمیدیه به بهره‌برداری رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از حمیدیه، صبح امروز مرکز تحقیقات و مدیریت هوا و تغییرات اقلیمی خوزستان با حضور رئیس جمهور در شهرستان حمیدیه افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. امروز خوزستان…