مرکز بهداشت خوزستان

37
خورنا: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در هفته سلامت با رویکرد خودمراقبتی، حدود 40 برنامه مهم و گسترده در جهت آموزش تمامی گروه‌های جامعه به ويژه دانش‌آموزان در استان برگزار شد.
37
خورنا: کارشناس فرآیند کنترل آلودگی هوای مرکز بهداشت خوزستان گفت: فضای آرایشگاه‌ها به ويژه آرایشگاه‌های زنانه به دلیل بسته بودن و عدم تهویه مناسب، تهدیدهای گوناگونی را برای متصدیان و مراجعان به همراه دارد. به گزارش ايسنا فرهاد صفدری…