مرکز بهداشتی

37
خورنا/ مرکز بهداشتی درمانی قدس چوئبده صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد. این پروژه در مدت زمان سه سال اجرایی شده که دو سال زمان برای ساخت آن صرف و با تکمیل تجهیزات در سال جاری مورد…