مرکز انتقال خون شوشتر

37
خورنا: رئیس مرکز انتقال خون شوشتر گفت: بدون ارائه کارت ملی امکان اهدای خون برای اهدا کنندگان وجود ندارد و به این دلیل متقاضیان کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. شهرام شیرخانی اظهار داشت: متقاضیان برای مراجعه به…