مرکز انتقال خون شوشتر

خورنا: رئیس مرکز انتقال خون شوشتر گفت: بدون ارائه کارت ملی امکان اهدای خون برای اهدا کنندگان وجود ندارد و به این دلیل متقاضیان کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. شهرام شیرخانی اظهار داشت: متقاضیان برای مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و اطلاعات آن‌ها به صورت الکترونیکی به سیستم…