مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اهواز

خورنا: دكتر مهزیار خزاعلی به عنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اهواز منصوب شد. به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز، در مراسمی که صبح امروز در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید دکتر مهزیار خزاعلی به عنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اهواز معرفی گردید. در این مراسم که با حضور دکتر موگهی…