مرکبات

37
خورنا: مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران دزفول گفت: بارش‌های اخیر نه‌تنها خسارتی به باغات مرکبات دزفول وارد نکرده بلکه بر کیفیت این محصولات تاثیر مثبتی داشته است. فرید غلامی عنوان‌کرد: بارندگي همزمان با برداشت مرکبات خیلی خوب بود؛ به گونه‌ای که…