مروری بر زندگی محسن مهاجرنیا / فزرند شایسته ی اندیمشک

خورنا  : دکتر محسن مهاجرنیا در سال ۱۳۴۳ در شهرستان اندیمشک متولد شد وی در سال ۱۳۵۹ وارد حوزه علمیه می شود و تا سال ۱۳۶۷ تمام دروس سطح عالی حوزه را با موفقیت گذراند و در سال ۱۳۷۴ وارد دانشگاه شد و در سال ۱۳۷۹ از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی خود با عنوان دولت…