مرغ منجمد

خورنا|احمدرضارستمی: در نخستین جلسه تنظیم بازار خوزستان در سال۹۶ هادی سلامات مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گفت: امسال سهمیه استان خوزستان ۳۵۰ تن مرغ منجمد و ۵۰ تن گوشت گوساله وارداتی و داخلی بود که تا هفته اول فرودین،…