مرز اندیمشک و دزفول

اندیمشک تجلی وحدت و برادری

خورنا : امروز مردم شریف و فهیم اندیمشک از طیوف و سنین مختلف با همسویی پیر مردان تجربه و ایثار و مردان و زنان فردا در جنب فرمانداری این شهرستان گرد هم آمدند تا ضمن اعلام حمایت از قانون و تاکید بر ولایت مداری خود , حرکت در مسیر اتحاد و دوستی و برادری و برابری را بار دیگر…