مرزباني خوزستان

خورنا: 100 هزار و 10 ليتر سوخت قاچاق در آبهاي استان خوزستان کشف و ضبط شد. فرمانده مرزباني خوزستان گفت: اين ميزان سوخت قاچاق از نوع گازوئيل از 72 ساعت گذشته تاکنون در آب هاي ساحلي پايگاه درياباني ماهشهر و آبادان کشف و ضبط شده است. سردار نظر پور ارزش سوخت كشف شده را 1 ميليارد و 511 ميليون ريال…