مرد ابرو برداشته

خورنا: پاسخ دو مرجع تقلید به استفتایی در خصوص برداشتن ابرو توسط مردان منتشر شد. به گزارش پارسینه، دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء نوشت: «جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند ولی اصلاح جزئی و مرتب کردن بعضی از قسمت‌ها که منظره خوشایندی ندارد، اشکالی ندارد.» آیت‌الله هادوی تهرانی…