مردم نهائ

خورنا  مهرداد شریف مخمل زاده’ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اندیمشک مهمترین راهبرد در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی را برون سپاری وظایف به موسسات شناسنامه دار عنوان کرد و افزود:در این راستا برنامه حمایت از تشکل های مردم نهاد در استانداری خوزستان به تصویب رسید. وی از ثبت ۸۰ موسسه و تشکل مردم نهاد…