مردم امروز

خبر
خورنا روزنامه مردم امروز با دستور مقام قضایی توقیف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم،براساس اطلاعات به دست امده نامه دستور توقیف روزنامه مردم امروز به وزارت…