مرتضی محمودی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش ایذه

خورنا – فیروز بیگلری /با صدور حکمی از سوی تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان مرتضی محمودی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش ایذه منصوب و از تلاش های حاج قاسم احمدی مدیر پیشین این اداره تشکر و قدرانی شد . در این مراسم که با حضور مهدی…