مراکز مشاوره، بازاریابی، حقوقی برای راهنمایی کارآفرینان

خورنا: رئیس انجمن کارآفرینان خوزستان گفت: تمام کسانی که کارآفرین هستند می‌توانند با ۲۰ درصد تخفیف از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. سیداحمد سعادت امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: براساس تحقیقات و پژوهش انجام شده برای ایجاد اشتغال نیاز به یک بستر حمایتی از نوع مالی است که با پیگیری به‌عمل آمده این مشکل نیز…