مراکز درمانی خوزستان

خورنا: همه مردم در طول سال ممکن است به علت ابتلا به بیماری یا بروز حادثه ناچار باشند برای علاج به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کنند اما درجه رضایتمندی مردم و اینکه آیا خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ها جوابگوی نیاز آنهاست با هم متفاوت است. به گزارش خبرنگار ایرنا مراکز درمانی با توجه به…