مراکز خون گیری

37
خورنا: رئیس اداره انتقال خون آبادان گفت: تا ساعت 12 امشب برای خون‌گیری از اهداکنندگانی که قصد دارند در شب عاشورای حسینی اقدام به اهدای خون کنند دایر است. سیدهادی موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس…