مراکز خرید ماهشهر

خورنا: ثابت قدم گفت: گنبد اولین رصدخانه خوزستان جهت نصب وارد ماهشهر شد. مدیر پروژه سیتی سنتر جام جم در گفتگو با خورنا در ماهشهر اظهار داشت: مجتمع سیتی سنتر جام جم ماهشهر یکی از مجهزترین و بزرگترین سیتی سنترهای استان خوزستان میباشد که در فوقانی ترین طبقه آن یک رصدخانه پیش بینی شده بود که…