مراکز بهداشتی دزفول

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: با ارتقای دانشکده علوم پزشکی دزفول به دانشگاه، تلاش بیشتری در عرصه جذب امکانات برای مراکز بهداشتی این شهرستان انجام می‌دهیم. عباس پاپی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار داشت: برپایی جشن بزرگ ارتقای دانشکده علوم پزشکی شهرستان دزفول به دانشگاه قرار…