مراسم گرامیداشت حماسه ششم مهر و مقاومت مردم اندیمشک