مراث دولت دهم

خورنا: يك عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تذکرات نمایندگان مجلس نسبت به عملکردهای منفی دولت گذشته بویژه در مورد طرح‌های نیمه تمام، گفت: در حال حاضر بیش از 9هزار پروژه نیمه تمام از دولت گذشته به دولت فعلی به ارث رسیده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه در…