مذاکرات هسته ای ایران 5+1

خورنا: زمانی که قرار بود متن قرارداد صلح حدیبیه را بنویسند،پیامبر به علی(ع) فرمود قرارداد را با “بسم الله الرحمن الرحیم” شروع کند ولی نماینده مشرکان قریش به این امر اعتراض کرد و گفت:”من که رحمان و رحیم نمی شناسم. همان بسمِکَ اللّهم را که همیشه می‌نوشتی بنویس.” پیامبر با این خواسته موافقت کرد و…