مذاکرات هسته‌ای

خورنا: مذاکرات ایران و گروه 1+5 – پس از حدود یک دهه بن بست- از پنجشنبه گذشته به طور فشرده در ژنو سوییس جریان دارد، با ورود وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده به ژنو، به یک ˈتوافق بزرگˈ نزدیک شده و آن را محتمل ساخته است. این مذاکرات که پس از دیدار ˈمحمدجواد ظریفˈ وزیر امور خارجه ایران…