مدیر گروه تئاتر آیین مردم

خورنا:: مدیر گروه تئاتر آیین مردم نیاز اصلی هنرهای نمایشی را توجه و نگاه ویژه مسوولان ارشد و فرهنگی استان عنوان کرد. مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیتهای هنرهای نمایشی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران فرهنگی و مسوولان ارشد استان قرار گیرد. وی افزود: در حالی که هنرمندان بی بضاعت و پر تلاش تئاتر در سخترین…