مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

37
خورنا: با حضور مسوولان استانی و محلی ،عملیات احداث دو باب کتابخانه عمومی در شهرهای سماله و جنت مکان از توابع شهرستان گتوند آغاز شد. مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان…