مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

37
خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: حمایت از انجمن‏‏‏‏‌های دوستدار میراث فرهنگی اولویت نخست مدیریت پایگاه سازه‏‏‏‌های آبی تاریخی به شمار می‌‏‏‏آید. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر،…