مدیر کل میراث فرهنگی،‎‎ صنایع دستی و گردشگری خوزستان