مدیر کل شرکت پست خراسان شمالی

خورنا: مدیر کل شرکت پست خراسان شمالی از به کار گیری توان خدماتی پست موتوری 193 این اداره کل برای توزیع سبد کالای خانوار در برخی از شهرستان های این استان خبر داد. «محمدرضا کاملی» روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت:اکنون پست موتوری 193 توزیع سبد کالا را در دو شهرستان بجنورد و اسفراین آغاز کرده است و در…