مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان

37
خورنا: مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: طرح توسعه جاده ها به ویژه جاده های روستایی استان خوزستان برای امسال هدفگذاری شده است. نصرالله دهقانی روز چهارشنبه در آیین معارفه رییس اداره راه و شهرسازی…