مدیر کل دادگستری استان خوزستان

مدیر کل دادگستری استان خوزستان عنوان کرد:

خورنا: مدیر کل دادگستری استان خوزستان گفت: دستگاه قضایی با عوامل اصلی حوادث اخیر دزفول با قاطعیت برخورد خواهد کرد. ˈمحمدباقر الفتˈ در حاشیه آیین صلح و سازش دو طایفه در بخش شاوور شوش در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در خصوص حوادث اخیر شهرستان دزفول گفت: پرونده این حوادث در دستگاه قضایی در دست…