مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد:

خورنا-احمدرضارستمی: در هفتمین نشست کار گروه اشتغال استان که امروز ۳۰ مهرماه در استانداری خوزستان برگزار شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جلسه امروز کارگروه اشتغال استان از چهار دستور کار تشکیل شده که اولین آن مربوط به ارائه گزارشی از وضعیت و تغییرات حاصله در نرخ بیکاری استان در فواصل زمانی بین سالهای ۹۰…
خورنا: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: هر کاریابی غیر دولتی در سال 93 باید برای به کارگماری هر نفر معادل 50 درصد حداقل دستمزد ماهانه را دریافت کند. ˈهوشمند صفاییˈ شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حق الزحمه ثبت حضوری کارجو در موسسات کاریابی…