مدیر کل امور عشایر خوزستان

مدیر کل امور عشایر خوزستان:

خورنا – مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: با هدف توسعه خدمات به شهروندان و توسعه رضایت عمومی و افزایش شاخص های توسعه در شهرستان طرح آب رسانی به مناطق محروم اندیمشک افتتاح شد. به گزارش خورنا از اندیمشک، علی رحم کریمی در حاشیه افتتاح طرح های آب رسانی مناطق روستایی اندیمشک، اظهار داشت: عشایر همواره در دفاع از مرزهای…