مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری

12
خورنا : نشست بررسی مشکلات و مسائل شهرداری های شهرستان اندیمشک با حضور مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری برگزار شد. در این نشست کاظمی نژاد بر ضرورت همدلی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تاکید کرد.گودرزی فرماندار اندیمشک…