مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان

37
خورنا: در آیینی با حضور مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان و مسوولان محلی شهرداران جدید سه شهر تابعه دزفول معرفی شدند. در این آیین که در سالن جلسات فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد شهرداران سالند و چغامیش معرفی و از…