مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان

خورنا: مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان گفت: در ادامه اختصاص ماشین آلات خدماتی به روستاهای خوزستان، به زودی 20 دستگاه انواع ماشین آلات به روستاهای استان تحویل داده می شود. جاسم مجیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماشین آلات خریداری شده که شامل ماشین حمل زباله و تراکتور هستند تا پایان امسال در اختیار دهیاری هایی…