مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

خورنا: مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه اقامت اتباع غیر مجاز در استان خوزستان ممنوع است گفت: وجود دفتر فرعی یا اقماری کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد در اهواز ضروری است. به گزارش سه شنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری خوزستان ˈعزیز کاظمیˈ در سفر به استان…