مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز

37
خورنا: سامانه نظارت بر امور داروخانه‌های خوزستان برای نخستین‌بار در کشور در این استان راه‌اندازی شد. مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: سامانه نظارت بر امور داروخانه‌های خوزستان برای نخستین‌بار در کشور…