مدیر مسئول پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر

خورنا – مراسم تجلیل از خبرنگاران در شوشتر بدون حضور بعضی از مسئولان برگزار شد که این موضوع مورد توجه برخی از رسانه ها قرار گرفته شد. بهنام پریچه در این مراسم ضمن قدرانی از حضور مسئولان در مراسم روز خبرنگار، اظهار داشت: عدم حضور بعضی از مسئولان به پاسداشت زحمات خبرنگاران بعد از یک سال متوالی قابل توجیه نیست و این بی احترامی به خبرنگاران و فعالین رسانه در شهرستان شوشتر است. وی افزود: نقش رسانه‌ها در جهت بیداری جامعه بسیار موثر است و باید جایگاه خبرنگاران حفظ شود. مدیر مسئول پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر بیان کرد: رسانه‌ها به عنوان… در ادامه بخوانید