مدیر مسئول خورنا

خورنا: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بندرماهشهر از دیدار و گفتگوی مسئولین پایگاه خبری “خورنا” با رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، مجید نقدی زاده، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرماهشهر از دیدار و گفتگوی علی چاروسایی مدیر مسئول و محمد افضلی…
خورنا _ علی چاروسائی: روز خبرنگار است. خبرنگار است و قلم اش! قلم های شکسته را چگونه می شود پیوند داد وقتی که دیگر رمقی برای نوشتن نداریم. چگونه خبرنگاری که هزاران بن بست را جلوی راهش می گذارند به واقع بنویسد و بعد اصول را رعایت کند؟ خبرنگاری شغلیست پر از…