مدیر مرکز پیش‌بینی هواشناسی خوزستان

خورنا: مدیر مرکز پیش‌بینی هواشناسی خوزستان گفت: هوای خوزستان تا روز دوشنبه با همین شرایط آب و هوایی خنک خواهد ماند. از روز گذشته جریانات هوایی وابسته به سیستم پرفشار وارد استان خوزستان شمالی شده و این وضعیت خنک شدن هوای استان را در پی داشته است. وی افزود: شرایط در هوای استان تا پایان روز دوشنبه که جریانات هوایی شمالی هستند، خنک…