مدیر مرکز فنی و حرفه‌ای هندیجان

37
خورنا: مدیر مرکز فنی و حرفه‌ای هندیجان از برگزاری دوره‌های ویژه تابستانه در مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرسان خبر داد. علی قنواتی گفت: به‌منظور ارتقای سطح کشاورزی در بین روستائیان شهرستان، مرکز فنی و حرفه‌ای هندیجان اقدام…