مدیر عامل پتروشیمی بندر امام

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: تازه اعلام کرده اند که تحریم ها لغو شده، باید بگذاریم یک ماه بگذرد تا نتایج لغو تحریم را ببینیم. رضا امیری اظهار داشت: تازه اعلام کردند که پیرو توافقاتی که شده، تحریم شرکت های پتروشیمی ایران را لغو می کنند که باید دید این حرف تا چه حد…
خورنا: رضا امیری با صدور حکم مدیرعامل هلدینگ خلیج‌ فارس مجدداً مدیرعامل پتروشیمی بندر امام شد. مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با صدور حکمی رضا امیری را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بندر امام منصوب کرد. امیری پس از این به جای محمدحسین ظریف‌کارفرد مسئولیت را به عهده می‌گیرد. در حکم صادر شده به بسترسازی مناسب و بررسی مستمر نیاز بازار مصرف با نگرش توسعه…