مدیر عامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

خورنا مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام گفت: دبیرخانه سند توسعه باید در این شهرستان فعال شود. به گزارش خورنا به نقل از  ایلنا؛ مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص سند چشم انداز توسعه شهرستان ماهشهر گفت: شهرستان ماهشهر بر اساس سرشماری سال ۹۰، ۲۷۸ هزار نفر…