مدیر عامل سد کرخه اندیمشک

12
خورنا : طی آئینی با حضور مهندس گودرزی فرماندار و جمعی از مسئولین استانی ، مدیر عامل جدید سد و نیروگاه کرخه معرفی شد. در این مراسم نادر افشاری معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق…