مدیر عامل سد کرخه اندیمشک

خورنا : طی آئینی با حضور مهندس گودرزی فرماندار و جمعی از مسئولین استانی ، مدیر عامل جدید سد و نیروگاه کرخه معرفی شد. در این مراسم نادر افشاری معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان بر ضرورت تعامل و تلاش بیشتر برای رونق امور مربوط به سد و نیروگاه کرخه تاکید کرد. در ادامه از…