مدیر عامل جدید پتروشیمی کیمیا

37
خورنا: در احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام، عباس معصومیان به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی کیمیا و هیبت‌الله اعتمادی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوارزمی منصوب شدند.  عباس معصومیان و هیبت‌الله…