مدیر شبكه بهداشت ودرمان اندیمشك

خورنا : دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک گفت:طرح تحول سلامت باعث رضایتمندی مردم شده که کار بسیاربزرگی است و با همکاری تمامی همکاران خوب پیش می رود . با اجرایی شدن این طرح برای اولین بار عدالت در سلامت ایجاد شود و تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بطور عادلانه توزیع می شود. دکتر مجیدی افزود: در…